Kernwaarden en kenmerken

Astrium Accountants onderscheidt zich op de volgende punten:

 

Overzichtelijke organisatie
Voorzien van een AFM-vergunning, aangesloten bij het SRA (koepelorganisatie van accountantskantoren) en ingeschreven bij de NBA.
Korte lijnen
Korte (communicatie)lijnen met vaste aanspreekpunten.
Flexibel en pro-actief
Uw doel staat centraal en daar denken we graag over mee.
Meerdere registeraccountants
Meerdere RA’s met zeer ruime werkervaring (lokale overheid, MKB-bedrijven en Multinationals).
Veelvuldig contact
De verantwoordelijke accountant zal zelf veelvuldig ter plaatse aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de controles.
Expertise lokale overheid
Specialisten op het gebied van lokale overheden en de financiën hiervan.
Specialisten voor lokale overheden
Specialisten op gebied van lokale overheden en de daarbij behorende governance-structuren.
Convenant Horizontaal Toezicht
Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst.