Controle

Efficiënte en effectieve controle-aanpak

Onze controle-aanpak beoogt, door een combinatie van procesgerichte controles (hoe komt de informatie tot stand) en gegevensgerichte controles, op een efficiënte wijze tot een afgewogen oordeel te komen over de jaarrekening. Onze controlefilosofie is dat bij een goede financiële beheersing van de interne bedrijfsprocessen door de gemeente, onze controle slechts de goede werking van de interne beheersing hoeft vast te stellen. Uitgangspunt is dat de interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat u de belangrijkste financieel-beheersmatige risico’s waarmee u wordt geconfronteerd, onderkent en beheerst en voorts dat de interne (tussentijdse) financiële informatievoorziening op betrouwbare wijze plaatsvindt. Onze procesgerichte controle beoogt te toetsen of de ‘controls’ van de administratie ter zake in de praktijk ook daadwerkelijk functioneren, zoals rond de overige kosten en opbrengsten, treasury en betalings- en kasverkeer, personeelskosten en belastingen. Er wordt daarbij gekeken naar de wijze van totstandkoming van de cijfers. De gegevensgerichte controle richt zich met name op de uitkomsten van de processen, de cijfers zelf. Er wordt gekeken naar aansluitingen, verbanden en specificaties alsmede de financiële positie, terwijl ook aandacht voor de verslaggevingsaspecten als waardering, presentatie en toelichting niet zal ontbreken.

Keuze van controle-objecten

Wij controleren cyclisch, dat wil zeggen dat niet elk proces of aspect jaarlijks met dezelfde diepgang wordt bekeken. Een en ander is afhankelijk van de inschatting van de risico’s, het materieel belang en uw accountantsprotocol. Naast de verplichte onderwerpen voor de controle selecteren wij ook jaarlijks een of twee niet-verplichte onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in de huidige wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de WKR of de Wet Datalekken), maar ook specifieke ontwikkelingen voor of binnen uw organisatie. U kunt hierbij denken aan de implementatie van een nieuw softwarepakket, ontwikkelingen op het personele gebied (ziekteverzuim etc.) dan wel penetratiescans/testen op uw website dan wel netwerk. Hiermee willen wij onderscheidend zijn in de markt en ook onze toegevoegde waarde als ‘critical friend’ van uw organisatie op andere onderwerpen dan alleen het financiële onderdeel tonen.

 

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Graag bieden wij u vrijblijvend een offerte aan.
U kunt hiervoor contact opnemen met Niels Lansbergen:

Offerte aanvragen

Schematische weergave van onze controle-aanpak

Controle aanpak methode