Advies

Natuurlijke adviesfunctie

De filosofie van Astrium Overheidsaccountants is dat het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere accountantscontrole. Het opvolgen van onze adviezen zal immers in de regel weer leiden tot een verbetering van uw interne beheersing, waardoor vervolgens een efficiëntere accountantscontrole kan worden toegepast. Wij zullen hiervoor dan ook geen afzonderlijke auditfee in rekening brengen.

The next level, groeimodel

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten bij het bepalen van de strategie inzake de verdere groei van haar organisatie. Op basis van het onderstaande model bepalen wij de huidige situatie van uw organisatie en welke stappen moeten worden doorlopen om verder te kunnen groeien.

In control scan

Om de ‘in control’ situatie van uw gemeente te kunnen bepalen hebben wij op basis van het COSO-framework en de Planning & Control cyclus een scan ontwikkelt die u op de volgende gebieden inzicht geeft in uw organisatie:

Deze kerntaken zijn essentieel in de verdere ontwikkeling van uw organisatie. Bij aanvang van onze controle nemen wij de ‘in control-scan’ af van de gemeente. Hierdoor krijgt het college en de raad een goed beeld van de huidige situatie van de organisatie en de te maken groeistappen. In onze management-letter en het accountantsverslag rapporteren wij de status en voortgang per component. Hierdoor hebben het college en de raad een gefundeerd en actueel inzicht in de administratieve organisatie en interne (risico)beheersing.

Overige adviesdiensten

Naast de bovenstaande adviseringsonderdelen hebben onze adviseurs ook brede ervaring met advisering op het gebied

 

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Graag bieden wij u vrijblijvend een offerte aan.
U kunt hiervoor contact opnemen met Niels Lansbergen:

Offerte aanvragen