Onze missie en visie

Astrium geeft uw organisatie aandacht

Astrium Accountants stelt haar klanten en mensen centraal. Wij willen onze klanten en onze mensen helpen zichzelf te overtreffen. Om deze missie te volbrengen, streeft Astrium Accountants naar het leveren van topkwaliteit in de dienstverlening. Om effectief te kunnen inspelen op de vele vraagstukken die op onze weg komen, beschikt Astrium Accountants over een breed dienstenpakket. Belangrijk om te weten is dat Astrium Accountants zich hierbij heeft gespecialiseerd in de lokale overheid. Astrium Accountants is door haar ervaring met de overheid specialist in het uitvoeren van controles in deze sector.

Onderwijsaccountant

 

Kernwaarden en kenmerken

Astrium Accountants onderscheidt zich op de volgende punten:

 

Overzichtelijke organisatie
Voorzien van een AFM-vergunning, aangesloten bij het SRA (koepelorganisatie van accountantskantoren) en ingeschreven bij de NBA.
Korte lijnen
Korte (communicatie)lijnen met vaste aanspreekpunten.
Flexibel en pro-actief
Uw doel staat centraal en daar denken we graag over mee.
Meerdere registeraccountants
Meerdere RA’s met zeer ruime werkervaring (lokale overheid, MKB-bedrijven en Multinationals).
Veelvuldig contact
De verantwoordelijke accountant zal zelf veelvuldig ter plaatse aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de controles.
Onderwijs specialisten
Specialisten op het gebied van lokale overheden en de financiën hiervan.
Specialisten voor lokale overheden
Specialisten op gebied van lokale overheden en de daarbij behorende governance-structuren.
Convenant Horizontaal Toezicht
Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst.

 

Referenties

Astrium Accountants werkt nauw samen met de ANG groep. De ANG Groep helpt decentrale overheden hun bedrijfsvoering efficiënt en effectief vorm te geven. Zij hebben veel ervaring hierin en ontwikkelen haalbare en toekomstbestendige oplossingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgaande link www.ang.nl.