Onderwijsadvies

Onderwijsadvies
Astrium Accountants geeft graag gevraagd en ongevraagd advies aan onderwijsinstellingen. Dit is een onderdeel van onze accountantscontrole. Wanneer onze adviezen opgevolgd worden zal de interne beheersing verbeteren. Als dit gebeurt kan er weer een efficiëntere accountantscontrole gedaan worden. Wij geven onderwijsadvies en ondersteunen uw onderwijsorganisatie om een strategie te bepalen met als doel om de organisatie te laten groeien.

Wij voeren verder een scan uit om de ‘in control’ situatie van uw onderwijsinstelling te beoordelen. Wij krijgen dan inzicht in de volgende zaken:

·         Toezicht

·         Verantwoording

·         Sturing van de organisatie

·         Risicomanagement

·         Beheersen

Voor de ontwikkeling van uw onderwijsinstelling is het belangrijk dat er goed naar deze kerntaken gekeken wordt. De huidige situatie van uw organisatie wordt op deze manier tastbaarder en duidelijker. Er kan hierna een groeistrategie opgesteld worden en gekeken worden welke kerntaken verbeterd dienen te worden op de korte en op de lange termijn. In ons accountantsverslag houden wij bij wat de voortgang en status van elk component is. Op deze manier is er altijd een actueel overzicht van de interne (risico)beheersing en de administratieve organisatie.

Neem contact op

Overige diensten naast onderwijsadvies

Naast onderwijsadvies geeft Astrium Accountants op nog veel meer vlakken advies. Dit zijn onder andere adviezen op het gebied van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en meerjarenbegrotingen. Naast een adviserende rol hebben wij ook een controlerende rol die wij vervullen. Zo controleren wij jaarrekeningen en de bekostigingsgegevens. Wij onderscheiden ons doordat wij uitdagende onderwerpen op de agenda zetten met als doel om uw onderwijsinstelling te verbeteren.  Verder verzorgen wij de fiscale werkzaamheden zoals omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Het is belangrijk dat een onderwijsinstelling zich op dit gebied goed aan de regels houdt en hier kunnen wij voor zorgen. Wij adviseren en helpen om aan de fiscale spelregels te voldoen. Bent u geïnteresseerd in één van de diensten van Astrium Accountants? U kunt een offerte aanvragen of een kijkje nemen op de website.

Neem contact op