Overige Controleverklaringen

Wij verstrekken ook controleverklaringen/assurancerapporten bij andere verantwoordingen dan de jaarrekening.
Hierbij valt te denken aan:

Deze werkzaamheden doen wij veelal in samenwerking met administratie- en/of accountantskantoren, waarbij onderling afspraken worden gemaakt over de verdeling van de werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden ligt uiteraard bij ons.

Ook voor overige vragen op accountancy-gebied kan men bij ons terecht. Hierbij valt te denken aan: