Uniforce en Astrium Accountants

Uniforce

Als ZZP'er de mogelijkheid hebben om zelfstandig te kunnen ondernemen binnen de wet- en regelgeving. Goed verzekerd en volledig risicoloos. Dat is het concept van Uniforce.

De Declarabele Uren B.V.

Uniforce werkt met de Declarabele Uren B.V. (DUBV). Dit is een B.V. met speciale statuten die Uniforce samen met u opricht. Een combinatie van zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap binnen uw eigen B.V. Doordat uw opdrachtgever nooit als werkgever zal worden aangemerkt, heeft u alle vrijheid om elke opdracht aan te nemen. Ook kunt u worden ingehuurd door uw voormalige werkgever.

Zekerheid en vrijheid

Aangezien u in feite werknemer bent van uw DUBV, bent u verzekerd via het sociale stelsel. U heeft de zekerheid van het sociale vangnet zoals werknemers die kennen, inclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloosheidsuitkering en zwangerschapsverlof. U bent dus altijd verzekerd van een vorm van inkomen.

Goedgekeurd door de Belastingdienst en het UWV

Het speciale concept waar Uniforce mee werkt is in 2008 goedgekeurd door de Belastingdienst en het UWV.

Wanneer uw DUBV aan alle richtlijnen voldoet, krijgt u de Verklaring Uniforce Registratie (VUR).

Astrium Accountants

Astrium Accountants werkt nauw samen met Uniforce en kan u hierbij op allerlei gebied precies de juiste professionele ondersteuning bieden. Voor meer informatie of vragen over het Uniforce concept kunt u contact opnemen met Ron Knoester via telefoonnummer
079-3623613 of via r.knoester@astriumaccountants.nl.