Jaarrekeningcontroles

De controle van de jaarrekening kan worden onderscheiden in de wettelijke controle, verplicht volgens BW2 Titel 9*, en de vrijwillige controle voortkomend uit andere voorschriften en/of regelgeving of puur op verzoek van de opdrachtgever. Ten aanzien van de wettelijke controle opdrachten beschikt Astrium Accountants over een vergunning van de AFM.
De uitvoering van jaarrekeningcontroles geschiedt door Astrium Accountants veelal in samenwerking met deskundigen van accountants- en/of administratiekantoren of met gebruikmaking van de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van de samenstelopdracht. Dit enerzijds ter bereiking van een zo hoog mogelijke effectiviteit en efficiëntie en anderzijds om een duidelijke scheiding tussen het samenstellen en controleren te bewerkstelligen.
De cliëntenportefeuille met betrekking tot de controle-opdrachten is zeer divers te noemen: te weten respectabele middelgrote handels-/productiebedrijven en een grote verscheidenheid aan dienstverlenende bedrijven. Daarnaast omvatten de vrijwillige controles een groot aantal verenigingen en stichtingen, waaronder gesubsidieerde instellingen.

*Indien een onderneming aan twee van de drie volgende eisen van artikel 2:396 voldoet, dient een wettelijke controle van de jaarrekening te worden uitgevoerd.
Omzet                            > 12 miljoen euro
Balanstotaal                  > 6 miljoen euro
Personeel                      > 50 personen (fte, gemiddeld)