IT-Auditing

IT-auditing of EDP-auditing is een specialisme binnen het vakgebied van de accountantscontrole.
De verwerking van administratieve processen vindt steeds meer binnen geautomatiseerde informatiesystemen plaats. Hierdoor ontstaat de noodzaak, zowel voor het management/de directie als de accountant, te toetsen in welke mate de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking is gewaarborgd. Hoe betrouwbaar is de invoer, opslag, verwerking en de daaruit voortvloeiende managementinformatie, inclusief financiële verantwoording?

De IT-auditors van Astrium Accountants toetsen de binnen ICT-omgevingen getroffen beheersmaatregelen en adviseren het management dan wel de accountant hierover.
De IT-auditors van Astrium zijn ervaren en breed inzetbaar. Zij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) en opereren vanuit een onafhankelijke en onpartijdige grondhouding.

De eisen aan de betrouwbaarheid van de financiële informatie worden hoger, onder meer door invoering van nieuwe wet- en regelgeving zoals aangescherpte jaarrekeningcontroleregels (WTA en BTA), de code Tabaksblat en de Sarbanes Oxley (SOX) wetgeving.

De kwaliteit van de geautomatiseerde systemen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen wordt hierdoor steeds meer een bepalende factor. De IT-auditafdeling van Astrium Accountants ondersteunt derhalve cliënten onder andere bij:

Ook de accountant heeft, in het kader van de interim- en eindejaarscontrole en de toenemende regelgeving, steeds meer behoefte aan inzicht in de kwaliteit van systemen en beheersmaatregelen bij zijn/haar klanten. De IT-auditafdeling van Astrium Accountants ondersteunt derhalve accountantskantoren onder andere bij:

De IT-auditafdeling van Astrium Accountants onderscheidt daarbij de volgende soorten opdrachten:

Graag bieden wij u vrijblijvend een offerte aan. U kunt hiervoor contact opnemen met Niels Lansbergen (n.lansbergen@astriumaccountants.nl)