Beoordelingsverklaringen

Een aantal beroepsgroepen, waaronder notarissen, gerechtsdeurwaarders, reisbureaus, professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders moet van hun toezichthoudende instantie (BFT) of beroepsorganisaties (SGR en BPBI) hun jaarrekeningen door een accountant laten beoordelen.

De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstellingsverklaring, maar minder dan een controleverklaring.

Uiteraard kunnen ook andere cliënten, die een controle te veel van het goede vinden, overgaan tot het verstrekken van een beoordelingsopdracht om een grotere mate van zekerheid bij de jaarrekening te verkrijgen.