Stichtingen en verenigingen

Astrium Accountants verricht een grote diversiteit aan werkzaamheden voor stichtingen en verenigingen. Hierbij valt te denken aan: 

Bij groei van de activiteiten kan Astrium Accountants ondersteunen bij de opzet en inrichting van de financiële administratie. Onze werkzaamheden kunnen dan verder bestaan uit een periodieke controle van de administratie en de samenstelling van de jaarrekening.

Veelal hebben verenigingen en stichtingen ook een beoordelingsverklaring of controleverklaring bij de jaarrekening nodig omdat de subsidieverstrekker dit voorschrijft. Astrium Accountants heeft een grote expertise opgebouwd bij het verstrekken van deze verklaringen. Ook verklaringen op het gebied van rechtmatigheid, welke door subsidiegevers worden voorgeschreven, worden door ons geregeld verstrekt. Astrium Accountants werkt hierbij veelal samen met het administratie- of accountantskantoor dat de administratie van de vereniging of stichting verzorgt.

Uiteraard kan Astrium Accountants ook andere controleverklaringen of assurancerapporten die nodig zijn voor u verzorgen dan wel uw (financiële) informatiesystemen doorlichten.