Reisbureaus

Reisbureaus die zijn aangesloten bij de SGR moeten op grond van de voorwaarden van het SGR jaarlijks hun jaarrekening inleveren. Volgens de uitvoeringsregeling van het SGR dient de volledige jaarrekening van de rechtspersoon te worden verstrekt. Met een publicatiejaarrekening kan niet worden volstaan.

De jaarrekening ten behoeve van het SGR moet de volgende onderdelen bevatten:
- De balans;
- De winst- en verliesrekening;
- De toelichting en specificaties op de balans en winst- en verliesrekening;
- Een beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring (*) van een registeraccountant (RA) of een certficeringsbevoegde acccountant-administratieconsulent (AA) betreffende de bovenstaande stukken.

* een goedkeurende controleverklaring is verplicht indien de deelnemer een risicodragende omzet van € 3,5 miljoen of meer heeft. Bij een lagere omzet vereist het SGR een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening. 

De uitvoeringsregeling van het SGR is te vinden via de onderstaande link.
https://www.sgr.nl/deelnemersinformatie

Astrium Accountants kan beide verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratie- of accountantskantoor.