Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Bewindvoerders en inkomensbeheerders die zijn aangesloten bij een branchevereniging moeten op grond van de regelgeving van deze vereniging jaarlijks een controleverklaring indienen.
Afhankelijk van de verening kunnen dit de volgende verklaringen c.q. rapportages zijn:

Daarnaast vragen diverse brancheverenigingen om een aanvullende rapportage voor de door hen opgelegde specifieke kwaliteitsvereisten.

Astrium Accountants kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratie- of accountantskantoor.