Notarissen en gerechtsdeurwaarders

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten op grond van de regelgeving van hun beroepsorganisaties jaarlijks hun jaarrekening inleveren bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Deze jaarrekeningen moeten minimaal voorzien zijn van een beoordelingsverklaring.

Daarnaast moeten deze beroepsgroepen een assurance-rapport indienen waarin een uitspraak wordt gedaan over de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie.

Astrium Accountants kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratie- of accountantskantoor.