MKB

Astrium Accountants verricht een grote diversiteit aan werkzaamheden voor MKB-bedrijven. Hierbij valt te denken aan de verzorging van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting. Ook verzorgen wij de aangifte voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor de ondernemer.

Bij groei van de onderneming kan Astrium Accountants ondersteunen bij de opzet en inrichting van de financiële administratie. Onze werkzaamheden kunnen dan verder bestaan uit een periodieke controle van de administratie en de samenstelling van de jaarrekening.

Bij verdere groei van de onderneming kan Astrium Accountants de controle van de jaarrekening verzorgen. Astrium Accountants beschikt daartoe over een vergunning van de AFM.
Ook als uw onderneming deel uitmaakt van een groter (buitenlands) concern kunnen wij de voor de consolidatie benodigde cijfers opstellen en/of controleren.

Uiteraard kan Astrium Accountants ook andere controleverklaringen of assurance-rapporten voor u verzorgen, uw (financiële) informatiesystemen doorlichten of u ondersteunen in fusie en/of overnametrajecten.