Curatoren, bewindvoerders en mentoren

Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten vanaf 1 april 2014 op basis van het Besluit van 29 januari 2014 voldoen aan het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren en hierover verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hiertoe moeten zij jaarlijks een accountantsrapportage bij de rechtbank indienen. Deze rapportage bestaat uit twee delen:

Daarnaast vragen diverse brancheverenigingen om een aanvullende rapportage voor de door hen opgelegde specifieke kwaliteitsvereisten.

Astrium Accountants kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratie- of accountantskantoor.