Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Belastingcontroles vinden plaats na een selectie vanuit de Belastingdienst of omdat er een vermoeden is dat uw aangifte niet juist dan wel niet volledig is gedaan. Een dergelijke controle kost u tijd, energie en veel geld. Wij hebben in juli 2015 een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst om dit tot een minimum te beperken.

Wat is Horizontaal Toezicht?
Horizontaal Toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

Astrium Accountants en Horizontaal Toezicht
Astrium Accountants is lid van het SRA, het grootste netwerk van zo'n 400 accountantskantoren door het land heen. Alle aangesloten kantoren voldoen aan een kwaliteitsnorm, het SRA-keurmerk dat continu wordt getoetst en geborgd via de SRA-review. Dit kwaliteitssysteem is dermate dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belastindienst het erkennen, er op vertrouwen en bouwen.