Nieuws van Astrium accountants

Hier treft u de 24 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:
Coronavirus - Astrium 16 maart 2020
Coronavirus - Astrium

Astrium neemt haar verantwoordelijkheid zowel richting de Nederlandse maatschappij als ook richting onze medewerkers en klanten. Hierdoor hebben wij besloten ons kantoor de komende 2 weken te…

Lees verder

Derde wijziging eerste tranche NOW 28 mei 2020
Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen…

Lees verder

Kabinet introduceert noodpakket 2.0 25 mei 2020
Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van…

Lees verder

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel 20 mei 2020
Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het…

Lees verder

Garantieregeling kleine ondernemers 14 mei 2020
Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor…

Lees verder

Nultarief btw op mondkapjes 14 mei 2020
Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van…

Lees verder

Minimumlonen per 1 juli 2020 7 mei 2020
Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor…

Lees verder

Aanpassingen in regeling NOW 7 mei 2020
Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met…

Lees verder

Steunmaatregelen sportverenigingen 7 mei 2020
Steunmaatregelen sportverenigingen

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor kleine…

Lees verder

Ouderschapsverlof straks deels betaald 30 april 2020
Ouderschapsverlof straks deels betaald

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Lees verder

Uitbreiding doelgroep Tozo 25 april 2020
Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)…

Lees verder